blok9Blok 9: Verbranding, ademhaling en warmtehuishouding
De context waarmee het blok opent (en sluit) is de race om Antarctica tussen Scott en Amundsen (1911). Met andere woorden: hoe overleef je als warmbloedige in de diepvries?
De concepten verbranding, mitochondria, ademhaling, diffusie en de relatie oppervlakte-inhoud komen allemaal langs als onderdelen van de energierekening van een poolreiziger. Ook ‘Iceman’ ontbreekt niet.

Aantal pagina’s: 40. ISBN 978-90-5997-201-8.

Links

blok10Blok 10: Bloed & bloedsomloop
De belangrijkste concepten van dit blok zijn: transporteiwit (Hb), hart, oppervlaktevergroting, bloedstolling, infectieziekten en afweer, bloedgroepen, nieren, hart- en vaatziekten. Ook is er veel aandacht voor vorm & functie. Vanaf dit blok krijgt de samenvatting het karakter van een definitielijst. Dit met het oog op het ontwikkelen van een passende studiewijze voor de bovenbouw.

Aantal pagina’s: 48. ISBN 978-90-5997-203-2.

Links

Blok11kleinBlok 11: Voeding & vertering
Een buitenkansje voor de dokter: een patiënt met een ‘luikje’ in zijn maag (1822). Dit was de aanleiding voor de eerste experimenten op het gebied van de spijsvertering. Het concept van spijsvertering is lastig te begrijpen zonder iets te weten over grote organische moleculen. Daarom wordt op eenvoudig niveau het concept van een koolhydraat, eiwit en vet besproken. Daarna volgt het principe van een (vormspecifiek) spijsverteringsenzym.

Aantal pagina’s: 44. ISBN 978-90-5997-204-9.

Links

Blok12bzdwebBlok 12: Zintuigen & zenuwstelsel
Dit blok laat vele kanten zien van het concept ‘zintuigcel’: proeven en ruiken, horen en zien, evenwicht. Daarnaast maak je kennis met begrippen als ‘adequate prikkel’ en ‘drempelwaarde’ en de werking van zenuwstelsel en hersenen (ook in evolutionair perspectief). Het thema van het blok leent zich uitstekend voor kleine experimenten. We sluiten het blok af met een eigen vergelijkend onderzoekje waarin alle stappen van de onderzoekscyclus moeten worden doorlopen.

Aantal pagina’s: 40. ISBN 978-90-5997-205-6.

Links

Comments are closed.